Invent

Jak funguje Arobalance?


 Co je Arobalance?………………..Jak funguje?………………Možnosti

Věda

Jak Arobalance funguje?

Dlouhotrvající stres může vést k řadě negativních důsledků, mezi které patří třeba vysoký krevní tlak, srdeční problémy, problémy s pamětí, úzkost, deprese či potlačení schopností těla bojovat s infekcí.

Arobalance stimuluje nervové buňky vnímající vůně, které vysílají signály do dvou částí mozku – emocionální (limbický) systém a cortex mozku, tedy ta část, která identifikuje jakékoliv vůně a zápachy. Limbický systém pak dokáže vysokou měrou řídit i samotný systém nervový a výzkum ukázal, že právě Arobalance má velmi pozitivní vliv na sympatikus nervového systému. kde dokáže zapracovat na snížení hladiny stresu a na zkvalitnění spánku.

Fakta

Experimenty dokazují, že po aplikaci vydrží svěží čistá vůně Arobalance asi 10 – 30 minut. Pozitivně však stimuluje emocionální část mozku ještě po dalších 7 hodin.

Testování

Jaký je vliv chronického stresu?

Níže uvedené schéma znázorňuje vliv chronického stresu na aktivitu nervových zakončení sympatiku. K měření úrovně přenosu na těchto nervových zakončeních byly použity extracelulární elektrody.

Nervová aktivita sympatiku:

Různé stavy jsou uvedeny na ose x:

A – minimální stres

B – chronický stres

C – použití No stress Arobalance

D – H – šest různých výtažků rostlinných zelených listů

I – levandule

Chronický stres (B) zvýšil aktivitu nervových zakončení velmi výrazně v porovnání s hladinou minimálního stresu (A).

Léčba rostlinnými „pachy“ (C až E) významně snížila stres vyvolaný nárůstem nervové aktivity sympatiku. Léčba F výrazně snížila stres vyvolaný nárůstem nervové aktivity sympatiku.

 

Efektivní rostlinné vůně byly zkoumány tak dlouho, dokud se nestanovila nejvhodnější formule vedoucí k výraznému snížení účinků chronického stresu. Tato formule byla pojmenována jako Praescent – aktivní složka Arobalance.

Výzkumný tým

„Bylo prokázáno, že chronický stres poškozuje hippocampus snížením počtu synaptických spojení mezi komunikujícími neurony. Funkčně tato ztráta vede ke snížení komunikace mezi neurony obecně a k výsledné ztrátě paměti. „

Dr Nickolas Lavidis (University of Queensland, Australia)

„Arobalance působí přímo na mozek, zejména jeho emoční a paměťové části známé jako amygdala a hippocampus. Testy Arobalance prokázaly jeho účinnost na snižování dopadů dlouhodobého stresu a zlepšení kvality spánku.“

Dr Nickolas Lavidis (University of Queensland, Australia)

Produkty

banner-products

Kontaktujte nás !

Zaujaly Vás naše produkty? Neváhejte si domluvit osobní schůzku.

  • user_white ARIA PURA, Josefska 1, Brno, Czech republic
  • speech_white Tel. +420 602 448 803
  • mail_white E-mail: info@ariapura.cz

Visit also our social profiles:

Scroll to top